fbpx

Projekt SERENE

Użycie naszych magazynów w projekcie systemu energetycznego SERENE

Projekt SERENE, wspierany przez program UE “Horyzont 2020”, ma za zadanie przyspieszyć transformację w kierunku zielonej energetyki w Europie. Koncentrując się na zrównoważonych, zintegrowanych systemach energetycznych w społecznościach lokalnych, ma na celu utworzenie tzw. “wysp energetycznych” w trzech lokalizacjach: w Danii, Holandii i Polsce. Ta inicjatywa odpowiada na potrzebę decentralizacji produkcji energii i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w społecznościach lokalnych.

Założenia Projektu SERENE

Projekt skupia się na opracowaniu
i demonstracji rozwiązań energetycznych, które są ekonomicznie opłacalne, a zarazem skierowane na konsumentów i prosumentów, umożliwiając społecznościom lokalnym samodzielne zaspokajanie ich potrzeb energetycznych przy użyciu lokalnych źródeł odnawialnych. Osiąga to poprzez optymalną integrację różnych nośników energii oraz inteligentne sterowanie i bilansowanie systemów na poziomie lokalnym.

Demonstrator Technologii w Przywidzu

Demonstrator technologii, realizowany w obiekcie sportowym w Przywidzu, umożliwił efektywniejsze zarządzanie zużyciem energii, obniżając koszty operacyjne i zwiększając niezależność energetyczną, wspierając tym samym lokalne inicjatywy zielonej transformacji.

Rola Technologii Magazynowania Energii
STAY-ON

W ramach projektu SERENE, technologie magazynowania oraz zarządzania energią dostarczane przez firmę STAY-ON są kluczowe dla zapewnienia elastyczności i stabilności lokalnych systemów energetycznych, umożliwiając bardziej efektywne wykorzystanie energii odnawialnej. Technologia ta pozwala na magazynowanie nadwyżek energii produkowanej w okresach wysokiej dostępności źródeł odnawialnych i wykorzystanie jej w czasie deficytu.

Dołącz do nas i stań na czele zmiany!

Która chroni nasz świat!

Innowacje Technologiczne w Demonstratorze w Przywidzu

Demonstrator w Przywidzu firmy STAY-ON wykorzystuje szereg kluczowych innowacji technologicznych, w tym:

  • Technologię baterii przepływowych
  • Instalacja systemu produkcji Ciepła i Chłodu (TFI)
  • Nowoczesny system zarządzania energią oparty na sztucznej inteligencji (IEMS)
  • Utworzenia niezależnej wyspy energetycznej
  • Użycie pojazdów, jako baterii w systemie
  • Dostarczenie 2 jednostek magazynów energii STAY-ON
    • 80kWh w technologii VRFB
    • 60kWh w technologii Li-Ion – jednostka mobilna

Rezultaty Projektu

Projekt SERENE ma na celu pokazanie efektywności “wysp energetycznych” w dekarbonizacji lokalnych systemów energetycznych. Integracja OZE, magazynowanie energii i inteligentne zarządzanie mają przyczynić się do poprawy warunków środowiskowych, społecznych i ekonomicznych w społecznościach lokalnych. Testowane rozwiązania mogą służyć jako model dla podobnych inicjatyw w całej Europie.

Podsumowanie

Projekt SERENE pokazuje, jak zaawansowane technologie, w tym magazyny energii STAY-ON, mogą wspierać zieloną transformację przez decentralizację produkcji energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Dzięki lokalnym inicjatywom i zaangażowaniu społeczności możliwa jest znacząca redukcja emisji CO2 i budowa zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Odwiedź stronę projektu