fbpx

Czym jest TFI ?

TFI (Thermal for Industry), to przełomowe rozwiązanie w dziedzinie magazynowania energii, które wyróżnia się na tle standardowych baterii DODATKOWĄ możliwością produkcji CIEPŁA i CHŁODU.

Kluczową różnicą jest wykorzystanie unikalnego systemu termicznego, który konwertuje straty energii na użyteczne medium cieplne.

Dlaczego wybrać STAYON TFI?

Niepalny
Nie wybuchowy
Bez toksycznych gazów
Można zamontować wewnątrz budynku

Łatwy w
Recyclingu

Możesz wziąć kredyt
ponieważ technologia jest już sprawdzona

20 lat bezstratnego korzystania
20 000+ cykli ładowania

Jak działa TFI?

TFI złożony jest z systemu magazynowania energii w technologii przepływowej z elektrolitem wanadowym oraz modułu termicznego konwertującego straty energii do postaci użytecznej.


Dzięki zastosowaniu modułu termicznego bateria może produkować wodę lodową o temp. do 7°C oraz wodę ciepłą o temp. do 60°C.

°C
Woda zimna do
°C
Woda ciepła do

Poprzez odpowiedni dobór buforów i sterowanie dopasowane do profilu i potrzeb odbiorcy można uzyskać ciągłość i jednoczesność dostaw ciepła i chłodu.

System magazynuje energię elektryczną w baterii przepływowej cechującej się wyjątkową żywotnością i bezpieczeństwem (jest niepalna i niewybuchowa).

+ lat
Bezstratnej sprawności
+
Cykli ładowania
Moduł termiczny

Parametry techniczne dla przykładowych wielkości baterii

Bateria moc [kW]/pojemność [kWh]12 / 15072 / 268150 / 750
Moc cieplna [kW]3,018,037,8
Produkcja ciepła na cykl [kWh]25,290,2189,2
Pojemność bufora ciepła [m3]0,836
Moc chłodnicza [kW]2,716,033,5
Produkcja chłodu na cykl [kWh]22,379,8167,3
Pojemność bufora chłodu [m3]0,836

Dołącz do nas i stań na czele zmiany!

Która chroni nasz świat!

Termin realizacji: 01.07.2022 – 31.12.2023

Wartość Projektu: 1 214 693,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 992 540,75 PLN

Firma STAY-ON ENERGY MANAGEMENT Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Rozwój działalności biznesowej firmy STAY-ON Energy Management poprzez wejście na rynek z nowym produktem.” nr POPW.01.01.02-06-0115/21 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Cel projektu:
Celem projektu jest uzyskanie stabilnego rozwoju nowego przedsiębiorstwa działającego na obszarze Polski Wschodniej oraz skuteczne wdrożenie efektu projektu. Osiągnięcie celu będzie możliwe w wyniku pozytywnego przeprowadzenia prac B+R potwierdzających wykonalność i przewagi, technologii będącej przedmiotem projektu.

Oferta STAY-ON zostaje poszerzona o innowacyjny produkt TFI umożliwiający upgrade baterii przepływowej o moduł termiczny oraz system jego sterowania TMS, służący do wytwarzania ciepła i chłodu lub upgrade dowolnej technologii magazynowania energii elektrycznej o moduł pozwalający na produkcję ciepła podczas pracy baterii.

Planowane efekty:
Oferta firmy STAY-ON, pozwoli w pierwszej kolejności na poszerzenie wiedzy w zakresie magazynów energii przez potencjalnych inwestorów. Tylko świadomy inwestor znający wady i zalety danej technologii magazynowania energii jest w stanie docenić zalety oraz przewagę technologiczną jaką oferuje start-up STAY-ON.

Ponadto, oferowane rozwiązanie pozwala na zbudowanie nowego modelu biznesowego, w którym to inwestycja w wciąż drogie magazyny energii staje się bardziej opłacalna. Zakup rozwiązania od firmy STAY-ON powoli również potencjalnym klientom na wprowadzenie do swojego portfela biznesowego nowych usług możliwych do świadczenia w ramach zakupu magazynu energii wyposażonego w rozwiązanie startupu.