Technologia magazynowania z energią bez granic. Podłącz i zapomnij...

Zapomnij o:

  • trosce o bezpieczeństwo,
  • czasie życia baterii i rozterkach cykliczności,
  • warunkach pracy baterii,
  • temperaturze otoczenia,
  • warunkach gwarancji,
  • konserwacji,
  • elastyczności rozbudowy systemu,
  • kosztownej energii w szczytach zapotrzebowania,
  • braku prądu wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujesz.
Dowiedz się więcej

Wydarzenia

Startujemy projekt SERENE dofinansowany przez UE w ramach programu „Horyzont 2020”

21.05.2021

STAY-ON wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, Gminą Przywidz oraz ENERGA Operator wspólnie wypracują rozwiązania integrujące różne elementy systemu energetycznego i nowe jednostki wytwarzania energii odnawialnej na potrzeby społeczności lokalnych.

W ramach projektu STAY-ON zintegruje magazyny energii w dwóch innowacyjnych konfiguracjach. Jeden w technologii tak zwanej przepływowej charakteryzującej się, w porównaniu z innymi technologiami, bardzo długą żywotnością oraz bezpieczeństwem użytkowania. Drugi magazyn energii, wykonany w wersji mobilnej, docelowo będzie pełnił rolę tymczasowego i testowego systemu bilansującego wspierającego lokalne sieci dystrybucyjne wyposażone w instalacje OZE. Wszystko będzie kontrolowane przez dedykowany system zarządzania energią zaprojektowany przez STAY-ON.