fbpx

Projekt SUSTENANCE

Założenia Projektu SUSTENENCE

Projekt SUSTENENCE przedstawia innowacyjne podejście do “zielonej transformacji”, koncentrując się na tworzeniu wspólnot energetycznych w Unii Europejskiej i w Indiach.

Projekt skupia się na zintegrowaniu potrzeb energetycznych lokalnych społeczności, takich jak elektryczność, ciepło, gospodarka odpadami, i transport, wykorzystując technologie takie jak inteligentne zarządzanie, magazynowanie energii, bilansowanie energetyczne i aktywna kontrola obciążenia, aby osiągnąć najwyższą możliwą elastyczność w różnych sektorach energetycznych​

Rola Magazynów Energii STAY-ON w Projekcie

Magazyny energii STAY-ON odgrywają kluczową rolę w SUSTENENCE, zapewniając niezbędną infrastrukturę do przechowywania i zarządzania energią pozyskiwaną z odnawialnych źródeł.

Są one integralną częścią systemu, pozwalając na efektywne wykorzystanie wyprodukowanej energii, zarówno dla potrzeb bezpośredniego zużycia, jak i dla zapewnienia stabilności sieci w przypadku zmiennego dostępu do źródeł odnawialnych.

Wdrożenia pokazowe w Danii i Polsce, jak również w Indiach, demonstrują praktyczne zastosowanie tych technologii w różnych środowiskach i społecznościach​

Rezultaty

Wyniki projektu SUSTENENCE są obiecujące, wskazując na skuteczność zintegrowanego podejścia do zarządzania zasobami energetycznymi w kontekście lokalnych społeczności.

Poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii i inicjatyw wspólnotowych, projekt przyczynia się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, zmniejszenia emisji CO2, oraz promowania świadomości ekologicznej i samowystarczalności energetycznej w społecznościach lokalnych.

Perspektywy na Przyszłość

Projekt SUSTENENCE stawia ważny krok w kierunku zielonej transformacji, demonstrując, że zrównoważone rozwiązania energetyczne mogą być skutecznie wdrażane w różnorodnych środowiskach, od wiejskich społeczności po miejskie aglomeracje.

Dalszy rozwój i adaptacja tych technologii mogą mieć znaczący wpływ na przyszłe strategie energetyczne na całym świecie, przyczyniając się do globalnych działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.