Zastosowania

Operatorzy Systemu Przesyłowego

 • Rezerwowa interwencja
 • Usługi regulacyjne

Agregatorzy DSR

 • Usługi systemowe dla OSD

Wytwórcy Energii

 • Wsparcie pracy szczytowej
 • Stabilizacja OZE
 • Uczesnictwo w rynku mocy

Przedsiębiorstwa Obrotu Energią

 • Arbitraż cenowy
 • Rynek bilansujący

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych

 • Szybka rozbudowa sieci (czasowa bądź docelowa)
 • Poprawa parametrów sieci

Odbiorcy Przemysłowi i Indywidualni

 • Gwarantowane zasilanie
 • Jakość energii
 • Uczestnictwo w rynku mocy

Klastry Energii

 • Bilansowanie systemu
 • Usługi regulacyjne

Operatorzy Ładowania Pojazdów

 • Alternatywa dostępu do wymaganej mocy
 • Usługi regulacyjne i systemowe

Nasi partnerzy